Informácie o cenách

Momentálne je možné túto doménu najvyššej úrovne rezervovať bez podmienok. Informácie o cenách budú k dispozícii, keď bude doména najvyššej úrovne záväzne rezervovaná.

Informácie na úvode domény .budapest

Sunrise fáza n/a
Registrácia naživo (landrush) n/a

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .budapest nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .budapest domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .budapest
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .budapest nie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .budapest nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .budapest môže obsahovať len čísla
Registračný úrad The Minds + Machines Registry Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .budapest môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.budapest).