Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 34,90 USD
Predĺženie 34,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .institute je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .institute domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .institute môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .institute je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .institute môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .institute sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .institute môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.institute).