Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 112,90 USD
Predĺženie 112,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 112,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .archi je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .archi domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .archi môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .archi je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .archi nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .archi sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad STARTING DOT Ltd. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .archi môže byť dlhá medzi 2 - 26 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.archi).