Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 85,00 USD
Predĺženie 85,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 85,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .cricket je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .cricket domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .cricket môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .cricket je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .cricket nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .cricket môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .cricket môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.cricket).