Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 42,90 USD
Predĺženie 42,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 42,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .racing je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .racing domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .racing môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .racing je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .racing môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .racing sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .racing môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.racing).