Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 299,00 USD
Predĺženie 299,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 299,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .movie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .movie domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .movie
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .movie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .movie môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .movie môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .movie môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.movie).