Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 51,90 USD
Predĺženie 51,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 51,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD
Obnovenie po odstránení 95,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .shop je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .shop domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .shop môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .shop je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .shop môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .shop sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .shop môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.shop).