Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 49,90 USD
Predĺženie 49,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 49,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD
Obnovenie po odstránení 95,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .shop je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .shop domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .shop
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .shop je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .shop môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .shop môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .shop môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.shop).
Live Chat
online
en