Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 19,90 USD
Predĺženie 19,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 19,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .at je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .at domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .at
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .at je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .at môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .at môže obsahovať len čísla
Registračný úrad nic.at GmbH (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .at trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.
Po neaktívnom ohlásení rozšírenia alebo ukončenia domény .at sa doména automaticky vráti do registra.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .at môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.at).