Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 61,90 USD
Predĺženie 61,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 61,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD
Obnovenie po odstránení 209,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .camp je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .camp domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .camp môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .camp je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .camp môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .camp sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .camp môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.camp).