Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 68,90 USD
Predĺženie 68,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 68,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .se.net je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .se.net domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .se.net môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .se.net je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .se.net nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .se.net sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad CentralNic (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Trvanie registrácie Registrácia domény .se.net trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 8 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .se.net môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.se.net).