Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 38,90 USD
Predĺženie 38,90 USD
Transfer domény (bez ročného poplatku) 38,90 USD
Zmena majiteľa 45,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .org.uk je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .org.uk domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Vo vašej doméne .org.uk nemôžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .org.uk je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .org.uk môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .org.uk sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 8 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .org.uk môže byť dlhá medzi 1 - 64 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.org.uk).