Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 28,90 USD
Predĺženie 28,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .desi nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .desi domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .desi môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .desi je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .desi nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .desi sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Dot Desi LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .desi môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.desi).