Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 14,90 USD
Predĺženie 14,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 14,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .co.za je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .co.za domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .co.za
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .co.za je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .co.za nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .co.za môže obsahovať len čísla
Registračný úrad ZACR (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .co.za môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.co.za).