Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 47,90 USD
Predĺženie 47,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 47,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .study je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .study domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .study môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .study je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .study nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .study sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Ari Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .study môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.study).