Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 22,90 USD
Predĺženie 22,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 22,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .kim je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .kim domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .kim môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .kim je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .kim nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .kim môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .kim môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.kim).