Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 44,90 USD
Predĺženie 44,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 44,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .express je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .express domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .express môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .express je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .express môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .express sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .express môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.express).