Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 35,00 USD
Predĺženie 35,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 35,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .science je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .science domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .science môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .science je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .science môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .science sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .science môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.science).