Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 11,90 USD
Predĺženie 11,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 11,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .work je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .work domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .work môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .work je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .work môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .work sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad The Minds + Machines Registry Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .work môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.work).