Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 21,90 USD
Predĺženie 21,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 21,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .koeln je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .koeln domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .koeln
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .koeln je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .koeln môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .koeln môže obsahovať len čísla
Registračný úrad NetCologne (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .koeln môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.koeln).