Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 65,00 USD
Predĺženie 65,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 65,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .tech je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .tech domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .tech
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .tech je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .tech môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .tech môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Radix FZC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .tech môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.tech).
Live Chat
online
en