Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 63,90 USD
Predĺženie 63,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 63,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .scot je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .scot domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .scot môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .scot je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .scot môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .scot sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .scot môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.scot).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Majiteľ musí mať spojenie so škótskou komunitou. Toto prepojenie môže mať jazykovú, kultúrnu, turistickú, hospodársku alebo inú úroveň, ktorá prináša prospech škótskej komunite. Ak je to nutné, držiteľ musí na požiadanie registrátora preukázať toto prepojenie.