Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 209,90 USD
Predĺženie 209,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 209,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .creditcard je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .creditcard domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .creditcard môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .creditcard je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .creditcard môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .creditcard sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .creditcard môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.creditcard).