Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 39,00 USD
Predĺženie 39,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 39,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .consulting je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .consulting domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .consulting môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .consulting je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .consulting nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .consulting môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .consulting môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.consulting).