Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 28,90 USD
Predĺženie 28,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .group je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .group domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .group
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .group je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .group môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .group môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .group môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.group).
Live Chat
online
en