Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 28,90 USD
Predĺženie 28,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 28,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .group je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .group domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .group môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .group je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .group môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .group môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .group môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.group).