Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 41,90 USD
Rozšírenie (do 1.10.2023) 39,90 USD
Rozšírenie (od 1.10.2023) 41,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 41,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .us.com je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .us.com domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .us.com môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .us.com je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .us.com nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .us.com sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad CentralNic (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Trvanie registrácie Registrácia domény .us.com trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 8 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .us.com môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.us.com).