Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 45,90 USD
Predĺženie 45,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 45,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .blog je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .blog domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .blog môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .blog je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .blog nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .blog sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .blog môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.blog).