Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 44,90 USD
Predĺženie 44,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 44,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .blog je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .blog domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .blog
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .blog je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .blog nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .blog môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .blog môže byť dlhá medzi 4 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.blog).
Live Chat
online
en