Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 85,00 USD
Predĺženie 85,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 85,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .sydney je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .sydney domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .sydney
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .sydney je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .sydney nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .sydney môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Ari Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .sydney môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.sydney).
Sídlo Vlastník musí mať sídlo v:
  • Austrália