Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 24,90 USD
Predĺženie 24,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .futbol je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .futbol domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .futbol môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .futbol je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .futbol nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .futbol môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .futbol môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.futbol).