Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 74,90 USD
Predĺženie 74,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 74,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .toys je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .toys domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .toys môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .toys je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .toys môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .toys sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .toys môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.toys).