Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 51,90 USD
Predĺženie 51,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 51,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .courses je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .courses domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .courses môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .courses je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .courses nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .courses sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Ari Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .courses môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.courses).