Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 73,90 USD
Predĺženie 73,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 73,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .expert je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .expert domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .expert môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .expert je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .expert môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .expert sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .expert môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.expert).