Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 63,90 USD
Predĺženie 63,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 63,90 USD
Zmena majiteľa 69,90 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .cl je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .cl domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Vo vašej doméne .cl nemôžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .cl je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .cl môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .cl sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad fcfm (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Trvanie registrácie Registrácia domény .cl trvá maximálne 3 dní.
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 38 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .cl môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.cl).