Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 41,90 USD
Predĺženie 41,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 41,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .florist je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .florist domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .florist môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .florist je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .florist môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .florist sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .florist môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.florist).