Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 29,90 USD
Predĺženie 29,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 29,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD
Obnovenie po odstránení 129,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .city je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .city domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .city
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .city je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .city môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .city môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .city môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.city).