Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 22,90 USD
Predĺženie 22,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 22,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .nagoya je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .nagoya domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .nagoya
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .nagoya je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .nagoya môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .nagoya môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .nagoya môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.nagoya).