Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 34,90 USD
Predĺženie 34,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 34,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD
Obnovenie po odstránení 130,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .fun je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .fun domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .fun
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .fun je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .fun nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .fun môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .fun môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.fun).