Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 55,00 USD
Predĺženie 55,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 55,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .irish je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .irish domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .irish
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .irish je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .irish nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .irish môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Dot Irish LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .irish môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.irish).