Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 19,90 USD
Predĺženie 19,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 19,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD
Obnovenie po odstránení 129,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .club je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .club domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .club
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .club je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .club nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .club môže obsahovať len čísla
Registračný úrad DotClub Domains (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .club môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.club).