Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 119,00 USD
Predĺženie 119,00 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 119,00 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .physio je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .physio domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .physio
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .physio je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .physio nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .physio môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Ari Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .physio môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.physio).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Držiteľ .physio domény musí byť členom Národnej asociácie fyzioterapeutov alebo musí byť schopný preukázať uznávaný výcvik ako fyzioterapeut. Ak je vlastníkom organizácia, musí byť v spojení s odvetvím fyzioterapie a názov domény musí zodpovedať (alebo sa môže mierne líšiť) názov organizácie.

Live Chat
online
en