Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 139,90 USD
Predĺženie 139,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 139,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .physio je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .physio domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .physio môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .physio je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .physio nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .physio sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Ari Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .physio môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.physio).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Vlastník domény .physio musí byť členom Národnej asociácie fyzioterapeutov alebo musí byť schopný preukázať uznávané vzdelanie ako fyzioterapeut. Ak je vlastníkom organizácia, musí súvisieť s odvetvím fyzioterapie a názov domény sa musí zhodovať (alebo sa od neho mierne líšiť) s názvom organizácie.