Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 32,90 USD
Predĺženie 32,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 32,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .directory je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .directory domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .directory môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .directory je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .directory môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .directory sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .directory môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.directory).