Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 24,90 USD
Predĺženie 24,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .top je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .top domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Vo vašej doméne .top nemôžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .top je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .top môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .top sa nemôže skladať len čísiel

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .top môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.top).