Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 105,90 USD
Predĺženie 105,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 105,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .green je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .green domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .green môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .green je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .green nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .green sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad DotGreen Community (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 10 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .green môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.green).