Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 114,90 USD
Predĺženie 114,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 114,90 USD
Zmena majiteľa 119,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .ae je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .ae domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .ae môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .ae je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .ae nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .ae sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad etisalat (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 5 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 5 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 8 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .ae môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.ae).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Pred registráciou domény sa musí registrujúci alebo budúci vlastník domény uistiť, že doménové meno neporušuje práva tretích osôb, neporušuje právo Spojených arabských emirátov alebo neporušuje náboženské, kultúrne a sociálne podmienky a rešpektované hodnoty Spojených arabských emirátov. Príklady, ktoré porušujú tieto pravidlá obstarávania, sú napríklad registrované ochranné známky alebo sexuálne explicitné mená. Domény
sú po úspešnej registrácii kontrolované registrom domény .ae. Môže sa stať, že register namieta proti názvu domény a doménu okamžite vymaže. V prípade vymazania domény registračným úradom je náhrada nákladov vylúčená.