Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 38,90 USD
Predĺženie 38,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 38,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .cheap je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .cheap domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .cheap môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .cheap je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .cheap môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .cheap sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .cheap môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.cheap).