Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 367,90 USD
Predĺženie 367,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 367,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .sucks je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .sucks domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .sucks môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .sucks je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .sucks nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .sucks sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Vox Populi Registry Ltd (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .sucks môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.sucks).