Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 40,90 USD
Predĺženie 40,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 40,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .airforce je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .airforce domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .airforce môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .airforce je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .airforce môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .airforce sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .airforce môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.airforce).