Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 89,90 USD
Predĺženie 89,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 89,90 USD
Zmena majiteľa 124,90 USD
Úprava údajov domény 14,90 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .is je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .is domény nie je potrebný žiadny autorizačný kód.
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .is
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .is je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .is môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .is môže obsahovať len čísla
Registračný úrad .is domain registry (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 2 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .is bude trvať až 20 hodín.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 64 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .is môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.is).