Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 36,90 USD
Predĺženie 36,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 36,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .how je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .how domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .how môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .how je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .how môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .how sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Charleston Road Registry Inc. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .how môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.how).