Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 36,90 USD
Predĺženie 36,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 36,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .soy je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .soy domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .soy môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .soy je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .soy môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .soy sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Charleston Road Registry Inc. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .soy môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.soy).