Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 USD
Registrácia 42,90 USD
Predĺženie 42,90 USD
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 42,90 USD
Zmena majiteľa 0,00 USD
Úprava údajov domény 0,00 USD

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .download je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .download domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .download môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .download je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .download môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .download sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Famous Four Media Limited (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .download môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.download).